Articol examen capacitate, IUSTUM

Examenul de capacitate: poarta spre viitorul educației elevilor

Examenul de capacitate reprezintă o etapă esențială în parcursul educațional al elevilor, fiind un moment de evaluare a nivelului de cunoștințe și competențe dobândite în ciclul primar. Acest examen are un impact semnificativ asupra viitorului academic al elevilor, orientându-i către liceu și stabilind bazele pentru carierele lor ulterioare.

Evaluarea națională are multiple beneficii în ceea ce privește dezvoltarea elevilor. În primul rând, acesta oferă o măsură obiectivă a nivelului de pregătire al elevilor, identificând punctele lor tari și zonele în care este nevoie de îmbunătățiri. Aceste informații pot fi utilizate pentru adaptarea și îmbunătățirea procesului de învățământ în ciclul primar, asigurând o pregătire mai eficientă și individualizată.

De asemenea, examenul de capacitate oferă o orientare importantă pentru elevi în ceea ce privește alegerile lor educaționale ulterioare. Rezultatele examenului le permit elevilor alegerea liceului potrivit pentru continuarea studiilor, luând în considerare abilitățile și interesele acestora. Aceasta contribuie la dezvoltarea unei educații personalizate și la atingerea potențialului maxim al fiecărui elev.

Cu toate acestea, examenul de capacitate nu trebuie privit doar ca o simplă etapă de evaluare, ci și drept prilej de reflecție asupra sistemului educațional în ansamblu. Este importantă evaluarea constantă a relevanței și eficacității examenului pentru a asigura că acesta răspunde nevoilor și cerințelor în schimbare ale elevilor și societății.

Un aspect critic care trebuie abordat este nivelul de stres și presiune cu care elevii se confruntă în timpul pregătirii și susținerii examenului de capacitate. Este important ca sistemul educațional să ofere sprijin și resurse adecvate pentru a ajuta elevii să facă față emoțiilor și să se pregătească într-un mod sănătos și echilibrat.

Accesul la o educație de calitate rămâne inegal. Discrepanțele dintre rezultatele la examenele naționale indică o inegalitate structurală în sistemul de învățământ. Impactul statutului socioeconomic asupra rezultatelor școlare este ridicat și echivalent cu aproximativ 3 ani de școlarizare (și anume, copiii care provin din medii socioeconomice superioare au un nivel educațional echivalent cu cel al unor copii cu 3 ani mai mari, comparativ cu copiii care provin din medii socioeconomice inferioare). Acest lucru perpetuează inegalitățile de la o generație la alta. Există o diferență de 39 de puncte procentuale în ceea ce privește rezultatele slabe la învățătură între elevii din medii socioeconomice superioare (10,8 % cu rezultate slabe) și elevii care provin din medii socioeconomice inferioare (49,8 % cu rezultate slabe). Acest decalaj în ceea ce privește rezultatele slabe la învățătură înregistrat în România este cel mai ridicat din UE (media UE: 19,3 puncte procentuale).

După simularea județeană a examenului de Evaluare Națională 2023 in Timișoara, doar puțin peste jumătate dintre elevi ar fi promovat. După analizarea situației, reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș au făcut o serie de recomandări care ar trebui extinse la nivel național:


discutarea subiectului testelelor la nivelul clasei;
rezolvarea subiectelor de la simularea evaluării naționale;
analizarea rezultatelor la simularea evaluării naționale în cadrul unităților de învățământ;
organizarea ședințelor cu părinții, la care vor participa cadrele didactice care predau la clasă și câte un reprezentant al conducerii;
efectuarea de ore de pregătire la disciplinele de examen în afara orelor prevăzute obligatoriu prin programa școlară:
administrarea în clasă a testelor de exersare generate de ME;
stabilirea unor planuri de remediere la nivelul instituției și catedrelor de limba română și matematică în vederea îmbunătățirii rezultatelor și pregătirii pentru examenul național;
stimularea motivației pentru învățătură și pentru formarea carierei prin prezentarea și argumentarea importanței învățăturii/culturii, a performanței, în realizarea aspirațiilor personale si sociale;
legătura mai strânsă cu familiile elevilor cu rezultate mai slabe.Președintele fundației, domnul Sebastian Moise afirma că: „Situația elevilor din Romania reprezintă un tablou complex al sistemului educațional, dar și al provocărilor socio-economice cu care se confruntă tinerii în drumul lor către succes. Cu toate obstacolele și inegalitățile existente, acești elevi arată o reziliență remarcabilă și o dorință de a depăși limitele impuse de sistem. Cu sprijinul adecvat și o abordare sustenabilă a educației, acești tineri pot depăși orice obstacol și pot deveni motorul unei societăți prospere și echitabile.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *